Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Haziran 2024

Haziran 2024 Haziran 2023 Haziran 2022
Bir önceki aya göre değişim oranı 1,38 6,50 6,77
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 19,49 14,82 61,68
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 50,09 40,42 138,31
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 47,97 86,59 88,77

 

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %52,80 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %72,33 artış, imalatta %52,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,78 artış ve su temininde %78,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %46,89 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,36 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,13 artış, enerjide %30,41 artış ve sermaye mallarında %53,68 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,67 artış, imalatta %1,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,72 artış ve su temininde %4,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,95 artış, enerjide %2,22 artış ve sermaye mallarında %1,53 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 05 Ağustos 2024’tür.
İstatistiksel Tablolar
Raporlar

Bültene ait rapor bulunmamaktadır.

Metaveri

Tanım:Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

Sınıflamalar: CPA 2008 (B. Madencilik ve taş ocakçılığı, C. İmalat, D. Elektrik ve gaz, E36.Su temini)

Üretim Kapsamı: Yurt içi üretimde önemli paya sahip üreticiler Yİ-ÜFE kapsamındadır.

Sektörel Kapsam: Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik ve gaz, su temini.

Fiyat kapsamı: Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.

Coğrafi kapsam: Türkiye.

Endeks formulü: Laspeyres

Referans dönem: 2003

Mevsimsel düzeltme: Yapılmamaktadır.

Ağırlıkların güncellenme sıklığı: Her yıl.

Ağırlıklandırma metodu: 
NACE Rev. 2 sınıflamasına göre grup (üçlü düzey) seviyesine kadar olan ağırlıklar, t-2 dönemine ait ulusal hesaplar sistemindeki üretim değerleri ciro değişim hızı ile t-1 dönemine getirilerek hesaplanmaktadır. Daha alt düzeylerdeki (dörtlü ve altılı düzeylerde)  ağırlıkların hesaplanmasında t-2 dönemine ait yıllık sanayi ürün istatistikleri kullanılmaktadır.

Zincirleme Endeks Hesabı:
Ürün sepetinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni maddeler endekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır.

Fiyatlar, web üzerinden elektronik ortamda derlenmektedir.

ÜFE’de sanayi kapsamında yer alan maddelerin her ayın 5., 15. ve 25. günlerindeki fiyatları derlenmektedir.

06-Ham petrol ve doğal gaz ve 35-Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektörleri için  bir ay gecikmeli olarak ağırlıklı ortalama fiyatlar derlenmektedir.

Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir. Revizyon olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi sonuçları her ayın 3’ünde veya takip eden işgününde saat 10:00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulur.

Veriler, veri tabanında ve haber bülteni aracılığıyla tüm ilgililere eş zamanlı olarak dağıtılmaktadır. Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce başka kurumların verilere ulaşması mümkün değildir. Yöntem değişiklikleri ve endeks güncellemeleri ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyurulmaktadır.

administrator

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir