29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan İl Su Kurulu ilk toplantısını, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, kurul üyeleri Kurum ve Kuruluşlarının katkılarıyla, 23 Mayıs 2024 tarihinde Yalova Valiliği toplantı salonunda, Vali Vekili  Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında gerçekleştirdi.

Bahse konu kararnamenin 435 /A maddesinin 6 ıncı fıkrasında yer alan “Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile her su havzasında Bakanlıkça belirlenen Koordinatör İl Valisi başkanlığında Havza Su Kurulu, her ilde İl Valisi başkanlığında İl Su Kurulu kurulur.” hükmü kapsamında kurulan Yalova İl Su Kurulu’nun toplantısında, Havza ölçekli yönetim planları ( Havza Koruma Eylem Planları, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları) kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içmesuyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler,

İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, Yeraltı ve yerüstü su kullanımları (su çekimleri), su transferleri, Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ve su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi), Yalova İli altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi konuları gündeme alındı.

Toplantıda Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı’nın açılış konuşmasının ardından, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr.Yakup Karaaslan konuyla ilgili Bakanlığımız çalışmaları hakkında bilgi vererek sunumlarını aktardı. Ardından katılımcı kurum ve kuruluşlardan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 13. Şube Müdürlüğü, İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri konu hakkındaki bilgilendirme sunumlarını yaparak toplantıya katkıda bulundular.

 

administrator

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir