Sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifi çalışmaları kapsamında yaşamı önceliklendirmeyen çözüm arayışlarından dolayı derin endişe duyuyoruz.

Ülkemizde sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifi çalışmaları kapsamındasahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol etmeye yönelik gündemde yer alan çözüm arayışları, kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Evcil Hayvan Maması Derneği (“PETFA”) olarak, karar vericilere, kamuoyuna ve çözüme katkı sağlayabilecek tüm paydaşlara, konuyu değerlendirirken yaşamı önceliklendiren bir anlayış ile hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Sahipsiz hayvan sayısındaki artışı etkin ve sürdürülebilir bir biçimde kontrol altına alabilmenin ancak bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış, tüm canlıların yaşam hakkını ve refahını merkezine alan anlayış ve yöntemler aracılığıyla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin de imzacı ülkeler arasında yer aldığı Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk iki maddesinde yer aldığı üzere; “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına, saygı görme hakkına sahiptir.”

PETFA olarak, tüm çözüm önerilerinin bu anlayış ve yaklaşım doğrultusunda olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kapsamda, öncelikli olarak kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemlerinin hız kesmeden devam etmesinin ve ülke genelinde yaygın kısırlaştırma programları yürütülmesinin (“Kısırlaştır-Aşıla-Aldığın Yere Geri Bırak”) sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolüne yönelik alınabilecek tedbirler kapsamında önemli ve etkili olduğunu vurgulamak isteriz. Bu öncelikli uygulama planına ek olarak, hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmek için, ciddi önlemler ve somut yaptırımlar getirilmesinin yanı sıra, evcil hayvan sahiplenmenin sorumlu bir biçimde ele alınarak teşvik edilmesinin son derece önemli olduğu görüşündeyiz. Bunun yanı sıra, hayvanların evrensel hakları ile fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık yaratarak, duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlayabilecek eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesinin de gerekli olduğuna inanıyoruz.

Belirtilen yöntemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla, kamu – özel sektör – sivil toplum inisiyatifleri yaratılmasının ve çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesinin, etkin ve sürdürülebilir bir çözüm için ayrıca gerekli olduğunu savunuyoruz.

Sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik geliştirilecek çözüm önerilerinde altta yatan bakış açısının, hayvanların insan ve toplum hayatına sunduğu pozitif etkileri ön plana alan bir yaklaşım içerisinde olmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi düşünebilme, acı çekme, hissedebilme özellikleri bulunduğunu, bu özellikleri dikkate alınarak haklarına sahip çıkılması gereken canlılar olduklarını unutmayarak; hayvanları seven, yaşam haklarına saygı gösteren, haklarını koruyan, ihtiyaçlarını gözeten bireyler ve hayvan sevgisi aşılanarak yetişen gelecek nesiller ile daha da duyarlı ve hoşgörülü bir toplum yaratmanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Evcil Hayvan Maması Derneği (PETFA)

administrator

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir